torsdag 13 november 2014

Norther English Brown Ale

Dags att brygga något till nästa fest.
Sagt och gjort så i söndags den 9:e november så bryggdes ett vidareutvecklat recept
( https://www.brewtoad.com/recipes/tant-brun-20 ) från en Northern English Brown Ale som jag gjort förr.

Pilsener 110 gram (bl.a.kompensation för lägre vikt Crystal 300L än Crystal 150L)
Maris otter pale 4000 gram
Brunmalt 1027 gram
Crystal 300L 55 gram (uppskattas bli som om 110 gram crystal 150L används)
250 gram havreskal i malten för att underlätta lakning.
Mäskades in med 15 liter vatten (ungefär 3 liter/kg malt).
PH-stabilisator tillsattes i mäskvattnet.
Mjölksyra tillsattes i lakvattnet (2 ml/5 liter)
PH mättes till 5,2 under flera tillfällen i vörten innan lakningen.

Termostaten på grytan ställdes på ungefär 62°C och den externa termostaten placerades i vattnet och ställdes in på 58°C och med viss eftergång i uppvärmningen så blev vattnet någon grad över 60°C innan malten rördes ned i vattnet. Vörten circulerades sedan tills att temperaturen stabiliserat sig, först efter det så ökades tillslagstemperaturen på den externa termostaten ca. 0,1°C och frånslagstemperaturen ökades 0,2°C över aktuell vörttemperatur och vörten circulerades tills temperaturen stabiliserat sig. Detta upprepades några gånger för att tillslut stabilisera sig på 62-63°C. Tack vare dessa små steg så skenade inte vörttemperaturen utan höll sig mellan 61-63°C under de 80 minuter som mäskningen varade.
Till utlakningen så ökades temperaturen på grytan till ungefär 72°C och den externa termostaten ökades som vid mäskningen i väldigt små steg i flera omgångar så att temperaturen med hjälp av eftergång i uppvärmningen till slut hamnade på 78°C. 78°C lakvatten hälldes på i omgångar och lakning med ca. 1/2 liter i minuten påbörjades. 

Humle:
Vört kokades först 30 minuter innan kokstart för humlen.
East Kent Golding 30 gram vid kokstart
East Kent Golding 35 gram efter 30 minuter
East Kent Golding 35 gram efter 50 minuter
Klar 6 gram (ca.1 gram per kg malt) tillsattes efter 50 minuter

12,5 liter lakvatten användes.
Jästen Safale S-04 tillsattes.
Jästemperatur 17-18°C

Målet var 20 liter vört vid 70% utbyte och OG 1054.
Hör och häpnat men utbytet blev 85% och OG 1059 på hela 23 liter.
Hoppas att detta går att upprepa med lika varsam uppvärmning vid kommande bryggningar.

Edit: FG 1014 vilket ger 5,9% ABV.

Erfarenheter:
Bra utbyte.
Bra att använda en trägaffel på ena sidan av locket för att undvika överkokning.
Ringen ovanpå vörten gjord av slang med fyra horisontella hål för vörtcirkulation fungerar bra.
Rostfria stekskyddsnätet är bra att filtrera skalrester med när det placeras ovanpå maltbädden.
Enkelt att varmhålla lakvatten 75-78°C på 2:an på plattorna på nya spisen efter uppvärmning.
Bra att öka tillslags- och frånslagstemperaturen bara 0,1°C resp. 0,2° över aktuell stabiliserad cirkulerande vört- temperatur i många små steg och utnyttja eftergången i temperaturstegringen för att lättare pricka en mäskningstemperatur på 65°C eller strax under.
Trots att tillslagstemperaturen på den externa termostaten bara ökades 0,1°C över stabiliserad cirkulerande vörttemperatur så blir eftergången vid uppvärmningen 1-2°C, bra att skynda långsamt alltså.
Bra att använda spektrometern för att kontinuerligt mäta OG både under mäskning och under lakningen för att se hur det ökar under mäskningen och sedan för att se att man inte lakar ut för mycket (under OG 1016 börjar tanniner tydligen fälla ut).

Bryggmästaren