söndag 3 maj 2015

Falsk pilsner

Äntligen läge och utomhustemperatur nog (mer än +10°C) att brygga igen!
Söndagen den 26:e april
http://www.brewtoad.com/recipes/falsk-pilsner

Receptet i mångt och mycket stiltroget men med 5% inslag av carapils för att se om det går att utröna om det blir större kropp i ölet. Tysk pilsner ska ju normalt inte ha så stor kropp, men ack så tråkigt så jag hoppas på lite boost av carapils.

3900 gram pilsnermalt
  250 gram carapilsmalt
    45 gram Crystal 300 malt
PH buffer
1 ml mjölksyra/5 liter lakvatten och lite mjölksyra på malten efter ca. 15 minuter vörtcirculation för att sänka PH något ytterligare ned till 5.2

Mäskning 75 minuter vid 65-66 grader
Utmäskning 15 minuter 75-77 grader
Lakning under betydligt längre tid vid tillsättande av 17-18 liter 78°C lakvatten.
Uppsamlande av 25 liter vört med OG1038 kokades först 30 minuter utan humle och sedan 60 minuter med humle till 19 liter dvs. 12 cm till grytan topp (6 liter avkok på 90 minuter med trägaffel under locket) med OG1050 som slutlig densitet (effektivitet 71%).

60 minuter 5 gram Magnum + 70 gram Saaz
30 minuter 20 gram Saaz
10 minuter 10 gram Saaz + Klar 4 gram

Kylning i ca. en timme innan silning genom tylltyg ner i jäskärlet tillsammans med Workhorse som ska ge en lagerliknande karaktär om de jäses svalare (under 20°C). Jästemperatur var 15-17°C under den mest aktiva fasen. Detta är enligt mig en falsk pilsner m.a.p. val av jäst som inte är en lagerjäst. Ska bli kul att se om jästens karaktär blir mindre påtaglig än vid andra överjäster (alejäster).
Edit: Efter en vecka hade FG gått ner till 1016 och stod sedan nästan still under 4-5 dagar när det började att komma 2 bubblor i minuten under ytterligare drygt en vecka (total jästid 3 veckor). När jag tappade om ölen så hade FG gått ner till 1008, väldigt bra utjäst alltså. Dock flockulerade den dåligt så ölen blev disig och med tydlig lagersmak.

Erfarenheter: Att baka in mätproben för temperatur i en slang och ha nere i grytan gav inte snabbare reaktion vid temperaturhöjning. Bättre att ha den ovanpå maltbädden som tidigare och ha en extra kabel mellan grytan och terrmostatbrytaren som man kan rycka isär 2-3 grader innan måltemperatur.
Bättre med grytunderlägg under pumpen för att få rätt nivå.
Bra att laka ut extra mycket (ned till cirka OG 1020) för de sista dropparna för att bättra på effektiviteten, enligt vissa bryggare går gränsen för utfällning av tanniner vid OG1016-1018.

Bryggmästaren